podlahove-kurenie-skladba-podlahy

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY

1. FINÁLNA PODLAHOVÁ KRYTINA

Pre finálnu podlahovú krytinu je dôležité nechať 15 mm (10 mm). Táto sila podlahové krytiny stačí pre väčšinu stavebníkov či už si vyberú akákoľvek materiál. V prípade že si vyberiete silnú masívnu podlahu tak určite počítajte so skutočnou silou materiálu vybranej podlahovej krytiny. Pre drevené podlahy neodporúčame presiahnuť sily materiálu 18mm. Ak chcete zvoliť najlepší podlahové krytiny na prenos tepla, tak si vyberte keramickú dlažbu, liaty pohľadový betón či iné alternatívy liatych pohľadových krytín. Veľmi dobrá krytina je tiež PVC a najlepší pomer cena / dizajn / výkon je pre podlahové kúrenie podlahová krytina pod všeobecným názvom vynil či vynilová podlaha. Né úplne vhodnú ale hojne využívanou krytinou je takzvaná Plávajúca podlaha. U plávajúce podlahy doporučujeme použiť podložky s dostatočnou perforáciou pre prenos tepla. Pre podlahové kúrenie sa nebojte použiť drevené a parketové podlahy, v prípade že sú prilepené tak spĺňajú všetky charakteristiky vhodnosti pre podlahové kúrenie a dokonca majú lepší prestup tepla ako plávajúce laminátové podlahy.


Podlahy pre podlahové kúrenie / radenie podľa najlepšieho pomeru cena / dizajn / výkon

Všeobecne pre podlahové krytiny na podlahové kúrenie platí:

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - FINÁLNA PODLAHOVÁ KRYTINA: 15 MM


2. ANHYDRITOVÝ / CEMENTOVÝ / BETÓNOVÝ POTER

Pre anhydritové liate potery si pripravte výšku 50-55 mm, tak aby bol poter 35mm nad rúrkou podlahového kúrenia.
Pre cementové liate potery si pripravte výšku 50-55 mm, tak aby bol poter 35mm nad rúrkou podlahového kúrenia.
Pre betónové klasické potery si pripravte výšku 60-65 mm, tak aby bol poter 45mm nad rúrkou podlahového kúrenia.

Norma všeobecne udáva že poter má byť o sile 65 mm ale nerieši nové materiály ako liaty anhydrit a cement, ktoré zabezpečujú nižšiu silu materiálu u AE poteru pre podlahové kúrenie, kde platia sila poterovej dosky 55 mm.

Základné rozdiely medzi potery Anhydritový vs betónový:

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - anhydridové LITÁ PODLAHA: 55 MM

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA: 55 MM

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - BETÓNOVÁ PODLAHY / POTER: 65 MM


3. IZOLÁCIA PODLÁH / TEPELNÁ IZOLÁCIA PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE

SPODNÉ PODLAŽÍ - NAD nevykurovanými priestormi

Izolácia podláh spodného-prízemného podlažia nad zeminou: Minimálna sila izolácie (polystyrénu EPS100-1500-200) je 100 mm. Táto sila zabezpečí normovaný tepelný odpor 2,50 W / m2.K Odporúčame požiť vždy dve polystyrénové izolačné dosky tak aby bolo rešpektované prekrytie škár a nevznikali tepelné mosty.

TIP: Použite ako prvý izolačnú dosku o sile 40 mm a prekryte na škáry druhú doskou o sile 60 mm. V prípade že uvažujete o drahé systémovej doske pre podlahové kúrenie tak silu tejto systémovej dosky odpočítajte od minimálnej sily 100 mm a rozdiel vyplňte bežným izolačným polystyrénom, ktorý udáva norma (EPS 100-150-200). Systémové dosky pre podlahové kúrenie rozhodne neodporúčame - je to len drahá izolácia, ktorá nemá akýkoľvek vplyv na podlahové kúrenie a jeho funkčnosť.

Normovaná pravidlá pre použitie polystyrénové a styrodurové izolácie do skladby podlahy pre rodinné domy: tlakové zaťaženie izolácia odoláva tlaku minimálne 100 kPa / m2. Polystyrén o týchto minimálnych vlastnostiach nájdete pod označením:

Nadzemné podlažie - NAD vykurovanými priestormi

Izolácia podláh nadzemného podlažia nad vykurovaným priestorom: Minimálna sila izolácie (polystyrénu EPS 100-1500-200) je 30 mm. Táto sila zabezpečí normovaný tepelný odpor 0,75 W / m2.K

Tento izolačný polystyrén zabezpečí aby podlahové kúrenie a tok jeho tepla bol smerom nahor a zároveň zabraňuje šíreniu tepla z vykurovaných prízemných miestností do horného poschodia. Izolačný polystyrén o sile 30 mm zabezpečuje väčšinou tiež izoláciu proti kročajovému útlmu, ktorý je normovaný hodnotou 28 dB.

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - tepelnej izolácie / POLYSTYRÉN - PRÍZEMIE: 100 MM

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - tepelnej izolácie / POLYSTYRÉN - POSCHODIE: 30 MM


4. IZOLÁCIA PODLÁH / PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA NAD NORMOVANÚ HODNOTU

Všeobecne platí zásada čím viac izolácie tým výhodnejšie pre stavbu a následné spotreby energie na výrobu tepla. Takže ak vám skladba podlahy dovolí tak odporúčame nad normovanú hodnotu pridať vždy 30-50 % izolačného materiálu navyše. Cena izolácie nie je vysoká a skladba podlahy o 30-40 mm vyššie nie je vo väčšine novostavieb žiadny problém. Sú stavebníci pre ktorých je skladba podlahy a čo najvyššia sila izolácie zásadným meradlom kvality stavby a preto izolujú stavbu i 200 mm polystyrénu. Naše odporúčanie je skaldba podlahy s izolačným polystyrénom EPS 100-150 o sile 150 mm do prízemia a 50 mm na poschodie rodinného domu.


5. PODLAHOVÉ KÚRENIE

Podlahové kúrenie respektíve potrubie nezaberá v skladbe podlahy akúkoľvek výšku keďže potrubie je umiestnené priamo na tepelnej izolácii a fóliu a je umiestnené v poterovej doske. Potrubie na podlahové kúrenie sa inštaluje ihneď po položení izolačných vrstiev, následne sa zhotovuje poterová doska a podlahová krytina.

Všeobecne platí: podlahové kúrenie je integrovateľné do akejkoľvek skladby podlahy s minimálnou silou poterovej dosky 50 mm.

PODLAHOVÉ KÚRENIE - SKLADBA PODLAHY - POTRUBIE PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE: NIE JE POTREBA ZOHĽADNIŤ PRIEMER POTRUBIA ANI SILU PODLAHOVÉHO KÚRENIA, PRETOŽE POTRUBIE JE SÚČASŤOU POTEROVEJ DOSKY


6. SKLADBA PODLAHY PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE CELKOM:

SKLADBA PODLAHY - PRÍZEMIE - NORMOVANÁ SILA IZOLÁCIE (norma STN 73 0540-2)

Minimálna skladba podlahy s anhydritovým poterom: 170 mm (polystyrén 100 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm).
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s cementovým poterom: 170 mm (polystyrén 100 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm).
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s betónovým poterom: 180 mm (polystyrén 100 mm + poter 65 mm + podlahová krytina 15 mm).
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

SKLADBA PODLAHY - POSCHODIE - NORMOVANÁ SILA IZOLÁCIE (norma STN 73 0540-2)

Minimálna skladba podlahy s anhydritovým poterom: 100 mm (polystyrén 30 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm).
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s cementovým poterom: 100 mm (polystyrén 30 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm).
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s betónovým poterom: 110 mm (polystyrén 30 mm + poter 65 mm + podlahová krytina 15 mm).
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

SKLADBA PODLAHY - PRÍZEMIE + 30% izolácie naviac oproti norme STN 73 0540-2

Minimálna skladba podlahy s anhydritovým poterom: 200 mm (polystyrén 130 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm)
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s cementovým poterom: 200 mm (polystyrén 130 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm)
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s betónovým poterom: 210 mm (polystyrén 130 mm + poter 65 mm + podlahová krytina 15 mm)
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

SKLADBA PODLAHY - PRÍZEMIE + 50% izolácie naviac oproti norme STN 73 0540-2

Minimálna skladba podlahy s anhydrít poterom: 220 mm (polystyrén 150 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm)
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s cementovým poterom: 220 mm (polystyrén 150 mm + poter 55 mm + podlahová krytina 15 mm)
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.

Minimálna skladba podlahy s betónovým poterom: 230 mm (polystyrén 150 mm + poter 65 mm + podlahová krytina 15 mm)
Potrubie pre podlahové kúrenie je integrované do poterovej dosky prikotvením na izolačný polystyrén.


O NÁS

Spoločnosť Instalem, s r. o. so sídlom v Ladcoch, sa zaoberá veľkoobchodným predajom vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu …

PRODUKTY

- Kotle plyn.,tuhe palivo
- Vnútorné rozvody UH oceľ, meď, PEX-AL-PEX
- Radiátory
- Vonkajšia a vnútorná kanalizácia
- Podlahové kúrenie

KONTAKTY

logo

Instelem, s.r.o.
Hviezdoslavová 107/107
018 63 Ladce
Slovensko