podlahove-kurenie-skladba-podlahy-tipy

10 PRAKTICKÝCH TIPOV - skladba podlahy pre podlahové kúrenie

1. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Silu prvej izolačnej vrstvy polystyrénu si zvoľte tak aby druhá vrstva izolácie plynule prekryla technické rozvody ako sú vodovodné rozvody, odpadové rúry, potrubie vykurovanie, rozvody pre centrálny vysávač aj. Týmto riešením odstránite dopredu veľa problémov s pokládkou izolácie a nešťastným dorezávaním izolačného polystyrénu.

2. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Izoláciu nalepte pomocou montážnej peny bez veľkej rozťažnosti. Zabezpečíte izoláciu proti prasknutiu.

3. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Nevyplnené otvory nedořezávejte kúsky izolácie ale použite montážnu izolačnú penu. Malé izolačné pláty izolujú zle a vznikajú tepelné mosty.

4. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Pri inštalácii dilatačné pásky, pásku v rohu ľahko narežte tak aby bol roh steny dokonalý a né oblý.

5. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Po inštalácii anhydritové podlahy dokonale vetrajte - veľké množstvo vody sa musí zo stavby dostať, inak vám voda spôsobí škody na už zabudovaných materiáloch.

6. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Na už hotový poter položte ochranné obaly či rozrezané kartónové krabice tak nech vám remeselníci v poteru nevychodí cestičky (v prípade že poter nie je ešte dokonale vyzretý).

7. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Pre zvýšenie účinku izolácie odporúčame použiť izolačnú fóliu SUPERIZOL od firmy TOP HEATING, ktorá sa kladie na izolačné polystyrén a zvyšuje účinok izolácie o 30%. Zároveň rovnomerne rozvrstvujú teplo, odráža teplo do priestoru, zamedzuje teplu úniku smerom nadol, slúžia tiež ako izolácia proti kročajovému útlmu a hlavne zabraňuje tvorbe tepelných mostov v skladbe podlahy.

8. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Použite montážnu izolačnú penu všade tam kde vznikne nevyplnený otvor - zabezpečíte praskanie izolácie a vzniku tepelných mostov

9. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

V prízemí použite pre oddelenie izolácie proti zemnej vlhkosti od izolačného polystyrénu separačné fóliu. Styk polystyrénu a izolácie proti zemnej vlhkosti sa neodporúča vzhľadom k možnému znehodnoteniu polystyrénu.

10. PRAKTICKÝ TIP SKLADBA PODLAHY

Pokládku izolácie zverte profesionálom. Izolácia je jedna z najdôležitejších veci pre maximálny izolačný účinok stavby a minimálne náklady na vykurovanie. nekvalitne inštalovaná izolácia spôsobí praskanie podláh a vyššie náklady na vykurovanie.


O NÁS

Spoločnosť Instalem, s r. o. so sídlom v Ladcoch, sa zaoberá veľkoobchodným predajom vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu …

PRODUKTY

- Kotle plyn.,tuhe palivo
- Vnútorné rozvody UH oceľ, meď, PEX-AL-PEX
- Radiátory
- Vonkajšia a vnútorná kanalizácia
- Podlahové kúrenie

KONTAKTY

logo

Instelem, s.r.o.
Hviezdoslavová 107/107
018 63 Ladce
Slovensko